Privacybeleid

REIKWIJDTE VAN DIT ONLINE PRIVACYBELEID

Dit Online Privacy- en Beveiligingsbeleid beschrijft hoe ‘t klein GELUK uw privacy beschermt wanneer u deze Site en andere gerelateerde websites gebruikt die dit Online Privacy- en Beveiligingsbeleid weergeven. Dit Online Privacy- en Beveiligingsbeleid is opgenomen door middel van verwijzing en maakt deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden. Als u de Gebruiksvoorwaarden nog niet hebt bekeken, neem dan een paar minuten de tijd om dit te doen.

UW TOESTEMMING VOOR DIT ONLINE PRIVACY- EN VEILIGHEIDSBELEID

Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Online Privacy- en Beveiligingsbeleid. Als u niet instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Online privacy- en beveiligingsbeleid, mag u onze Site niet gebruiken.

PRIVACYVERKLARINGEN

Dit online privacy- en beveiligingsbeleid kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door “Privacymededelingen” die op specifieke delen van onze Site worden geplaatst.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

“Persoonlijke informatie” betekent informatie die u persoonlijk identificeert, alleen of in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken.

Informatie die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen de persoonlijke informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt wanneer u onze Site gebruikt, bijvoorbeeld: de informatie die u verstrekt wanneer u online een bestelling plaatst, lid wordt van onze Site, en de informatie die u verstrekt wanneer u een product bekijkt, uw naam toevoegt aan onze mailinglijst, ons een e-mail stuurt met vragen of opmerkingen, of reageert op een klanttevredenheidsmail van ons. Persoonlijke informatie die op deze manier op onze Site wordt verzameld, omvat: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw correcte geboortedatum, die we kunnen eisen dat u nauwkeurig indient om ervoor te zorgen dat u geen toegang krijgt tot de Site als u niet de wettelijke leeftijd hebt om op de Site aangeboden diensten te reserveren.

Informatie die naar ons wordt verzonden door uw webbrowser. Wij verzamelen informatie die automatisch door uw webbrowser (d.w.z. cookies) naar ons wordt gestuurd. Controleer uw browser als u wilt weten welke informatie uw browser verstuurt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen. De informatie die uw browser verstrekt, identificeert u niet persoonlijk.

We gebruiken deze informatie vooral om statistieken te maken die ons helpen onze Site te verbeteren en deze beter te laten aansluiten op de technologie die onze bezoekers gebruiken. We gebruiken deze cookies om statistische informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Site gebruiken, welke pagina’s ze bezoeken, welke links ze gebruiken en hoe lang ze op elke pagina blijven.

Wij analyseren deze informatie in statistische vorm om de interesses en behoeften van onze bezoekers beter te begrijpen en om de inhoud en functionaliteit van onze Site te verbeteren.

VEILIG RESERVEREN

Creditcardinformatie. ‘t klein GELUK maakt gebruik van zorgvuldig geselecteerde dienstverleners (STRIPE) om namens ons creditcardtransacties te verwerken. Wanneer u via deze Site creditcardgegevens verstrekt, gaat uw informatie rechtstreeks van uw computer naar een server die door onze serviceprovider wordt beheerd. Onze serviceprovider gebruikt uw creditcardgegevens alleen om uw transactie te verwerken en is contractueel verplicht om al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hoewel onze serviceproviders ons de meeste van de informatie die u verstrekt wanneer u een transactie voltooit, voor uw veiligheid, delen onze serviceproviders uw creditcardgegevens niet met ons.

Wachtwoordbeveiliging. Als u zich aanmeldt om lid te worden van de Site, dient u een wachtwoord in. U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. Wij hebben het recht om aan te nemen dat iedereen die zich toegang verschaft tot onze Site met behulp van een aan u toegekend wachtwoord, het recht heeft dit te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van iedereen die onze Site bezoekt met behulp van een wachtwoord dat aan u is toegewezen, zelfs als die persoon niet, in feite, door u is geautoriseerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord mogelijk is gecompromitteerd of zonder toestemming is gebruikt, gaat u ermee akkoord ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door ons te contacteren.

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om een veiligheidsniveau te bieden dat past bij de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen. We zullen alleen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om u te dienen met het oog op onze legitieme zakelijke doeleinden zoals hierboven uiteengezet, en we zullen ons best doen om passende waarborgen te handhaven om de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die u ons hebt verstrekt, te waarborgen. Onze Site maakt bijvoorbeeld gebruik van Secure Sockets Layering (SSL) om uw persoonlijke informatie te coderen voordat deze over het internet wordt verstuurd. SSL-technologie is de industriestandaard voor veilige online transacties. Als SSL is ingeschakeld, ziet u een hangslotje bovenaan uw browser en kunt u hierop klikken voor meer informatie over de registratie van het digitale SSL-certificaat. U zult ook merken dat wanneer u naar het locatie (URL) veld bovenin de browser kijkt, dit begint met ‘https:’ in plaats van ‘http:’. Dit betekent dat u zich in de beveiligde modus bevindt.

Daarnaast zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat derde partijen aan wie we gegevens overdragen voldoende bescherming van die persoonlijke informatie bieden. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die u naar de Site(s) verzendt niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we redelijke inspanningen leveren om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij van mening zijn dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie in ons bezit of beheer in gevaar is gebracht, kunnen wij trachten u op de hoogte te stellen van die ontwikkeling. Indien een kennisgeving gepast is, zouden we proberen dit zo snel mogelijk te doen onder de omstandigheden, en voor zover we uw e-mailadres hebben, kunnen we u per e-mail op de hoogte stellen.

VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid en elke Privacykennisgeving te wijzigen door de herziene versie van dit Online Privacy- en Veiligheidsbeleid op onze Site te plaatsen. Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen nadat we het herziene Online Privacy- en beveiligingsbeleid op onze Site hebben geplaatst. Uw gebruik van onze Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u ermee instemt dat alle persoonlijke informatie die van of over u wordt verzameld via deze Site nadat het herziene Online Privacy- en beveiligingsbeleid is gepubliceerd, onderworpen is aan de voorwaarden van het herziene Online Privacybeleid. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie hebt gelezen.

Van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege veranderingen in de wet of de technologie of de manier waarop we ons bedrijf runnen, kunnen we uw toestemming vragen om de persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld op nieuwe of andere manieren te gebruiken. Wij doen dit door u per e-mail of per post een bericht te sturen op het laatste e-mail- of postadres dat u ons hebt opgegeven, waarin wij u vragen om in te stemmen met de wijziging. Als u niet uitdrukkelijk instemt met de wijziging, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk uit onze databases verwijderen om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt op manieren waarmee u niet hebt ingestemd.

U kunt de huidige versie van dit online privacy- en beveiligingsbeleid te allen tijde raadplegen door te klikken op de link “Privacybeleid” onderaan elke pagina van onze Site.

Dit online privacy- en veiligheidsbeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2022 en is vanaf die datum van kracht.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze Site kan links bevatten naar websites die niet door ‘t klein GELUK worden beheerd. Deze links zijn alleen bedoeld als referentie en voor uw gemak en impliceren geen goedkeuring van de activiteiten van deze websites van derden, noch enige associatie met de exploitanten ervan. ‘t klein GELUK heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun datapraktijken. Wij raden u aan het privacybeleid dat op elke website die u bezoekt te lezen voordat u de website gebruikt of persoonlijke informatie over uzelf verstrekt.

Zoals vereist kan dit Privacybeleid worden aangevuld met aanvullende wettelijke vereisten in rechtsgebieden waar we zakendoen. Niets in dit Privacybeleid of anderszins zal een recht of claim (wettelijk, billijk of anderszins) creĆ«ren of toevoegen die een individu of persoon bij wet of anderszins heeft tegen ‘t klein GELUK, het bedrijf of een derde partij of een van hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers; noch zal het bestaan van dit Privacybeleid of de toepassing ervan ‘t klein GELUK verplichtingen of aansprakelijkheid opleggen of toevoegen die ‘t klein GELUK op grond van de wet al niet heeft.

KINDERPRIVACY

De website van ‘t klein GELUK is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Wij gebruiken onze Site niet om bewust persoonlijke informatie te vragen van kinderen onder de 16 jaar. Wij verzoeken u, indien u jonger bent dan 16 jaar, ons geen persoonlijke informatie te verstrekken. Als wij vernemen dat iemand onder 16 jaar persoonlijke informatie aan onze Site heeft verstrekt, zullen wij redelijke inspanningen leveren om dergelijke informatie uit onze databases te verwijderen.